MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – KONU:

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince taraflarınhak ve yükümlülüklerini düzenler.

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı,  aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2 – TARAFLAR

2.1 SATICI BİLGİLERİ:

Adı/Soyadı                             :Tamay Uygun

Ünvanı                                    : FerizZ

Adresi                                     :Laleli mahallesi, Ali Rıza Efendi Caddesi, No: 4 Forum

                                               Magnesia AVM, Batı Giriş. Yunusemre/Manisa.

Telefon                                   :0850 303 0445

Email                                      :info@ferizz.com

2.2 ALICI BİLGİLERİ:   

Adı/Soyadı/                           :

Adresi                                    :

Telefon                                   :

Email                                      :

İş bu sözleşmeyi Kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

3.1 Sipariş edilecek ürünün temel özellikleri SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

3.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise süre sonuna kadar geçerlidir.   

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam

(KDV Dahil)

Kargo Tutarı:

Toplam :

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Teslimat tarihi:

Teslim şekli:

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER:

4.1 – …, Madde 4’te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.4 SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

4.7   – Sözleşme konusu ürün, özel yapım ve kişiselleştirilmiş ürün değil ise SATICI tarafından 3 iş günü içerisinde kargoya verilir.  Özel yapım ve kişiselleştirilmiş ürünler SATICI tarafından 7 iş günü içinde kargoya verilir.

4.8 – Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden satıcı sorumlu tutulamaz.

SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

4.9 ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

4.10 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.11 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır

4.12 – Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.13 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi tarafların imzalaması ve bedelinin satıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.14– Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde değişim yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri eğer ürün hasarı ALICI tarafından oluşmamış ise SATICI tarafından karşılanacaktır. İade kabul edilmemektedir.

4.15- ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan özel yapım ve kişiselleştirilmiş ürünler iade edilemez.

4.16- Garanti kapsamındaki ürünün garanti süresi 6 ay olmakla birlikte, ürünün kararması, renk değiştirmesi durumunda ALICI, SATICI’nın ürünü incelemesi için ürünü SATICI’ya kargolar. SATICI tarafından yapılacak inceleme sonucu garanti şartlarını karşıladığı belirlenirse  SATICI ürünün analizsonucunu 5 iş gününde tüketiciye bildirmekle yükümlüdür. Ürün garanti kapsamında ise SATICI, ALICI’ya ürünün fatura tutarı kadar hediye çeki tanımlar. Garanti belgesinde de belirtildiği üzere ALICI, hediye çekini 6 ay içinde kullanmaz ise hediye çeki geçersiz sayılır.

4.17- Tek seferliğe mahsus kullanılan ürün statüsünde bulunan ürünler ve hijyen açısından tüketici sağlığını korumak adına küpe, piercing gibi ürünler garanti kapsamı dışındadır. ALICI bunu bu sözleşme ile kabul etmiş sayılır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI:

ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, ürün teslim edilene kadar, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler (küpe, piercing, kolye vb takılar.) ve ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan özel yapım ve kişiselleştirilmiş ürünler.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 8- YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:                                                                                               ALICI:

KURUM ADI/UNVAN :Tamay Uygun/FerizZ                                    AD/SOYAD:   

TARİH:                                                                                                          

EKLER: Garanti Belgesi, Kullanım Tavsiyesi Kitapçığı